Κιθάρες Selmer Maccaferri

Django no 1

Django no 1
Django no 1 - Λεπτομέρεια
Django no 1 - Λεπτομέρεια
Django no 1 - Λεπτομέρεια

Django no 2

Django no 2
Django no 2 - Λεπτομέρεια
Django no 2 - Λεπτομέρεια
Django no 2 - Λεπτομέρεια

Django no 3

Django no 3
Django no 3 - Λεπτομέρεια
Django no 3 - Λεπτομέρεια