Μπαγλαμαδάκια

Μπαγλαμάς νο 1

Μπαγλαμάς νο 1
Μπαγλαμάς νο 1 - Λεπτομέρεια
Μπαγλαμάς νο 1 - Λεπτομέρεια

Μπαγλαμάς νο 2

Μπαγλαμάς νο 2
Μπαγλαμάς νο 2 - Λεπτομέρεια
Μπαγλαμάς νο 2 - Λεπτομέρεια
Μπαγλαμάς νο 2 - Λεπτομέρεια