Άρθρα

Επισκευή λαϊκής κιθάρας του οργανοποιού Δ. Μούρτζινου (Νο4)

Εικόνες από την επισκευή κιθάρας του Δ. Μούρτζινου. Η συγκεκριμένη κιθάρα κατασκευάστηκε ανάμεσα στο 1911 και 1925.

Η κιθάρα πριν την επισκευή.

Η κιθάρα πριν την επισκευή.

Αφαίρεση ταστιέραςΑφαίρεση ταστιέρας.

Αφαίρεση καβαλάρηΑφαίρεση καβαλάρη.

Αφαίρεση καβαλάρη

Αφαίρεση πλαστικού ένθετου (μετέπειτα προσθήκη)Αφαίρεση πλαστικού ένθετου (μετέπειτα προσθήκη).

Καθαρισμός μάνικου.Καθαρισμός μάνικου.

Καθαρισμός καπακιού.Καθαρισμός καπακιού.

Τοποθέτηση φιλέτων.Τοποθέτηση φιλέτων.

Έτοιμα τα φιλέτα και το πίσω διακοσμητικό.Έτοιμα τα φιλέτα και το πίσω διακοσμητικό.

Αποκόλληση πλάτης.Αποκόλληση πλάτης.

Το εσωτερικό της κιθάρας.Το εσωτερικό της κιθάρας (το κομμάτι του ξύλου κάτω από τον καβαλάρη είναι μετέπειτα προσθήκη).

Εργασίες στο καπάκι εσωτερικά.Εργασίες στο καπάκι εσωτερικά.

Ενίσχυση των ντάκων.Ενίσχυση των ντάκων.

Εργασίες εσωτερικά (συνέχεια).Εργασίες εσωτερικά (συνέχεια).

Εσωτερικά φιλέτα.Εσωτερικά φιλέτα.

Κόλλημα καινούριου καβαλάρη.Κόλλημα καινούριου καβαλάρη.

Η ετικέτα.Η ετικέτα.

Εργασίες στην πλάτη.Εργασίες στην πλάτη.

Εργασίες στην πλάτη (συνέχεια).Εργασίες στην πλάτη (συνέχεια).

Η πλάτη έτοιμη πριν την συγκόλληση.Η πλάτη έτοιμη πριν την συγκόλληση.

Συγκόλληση πλάτης.Συγκόλληση πλάτης.

Συγκόλληση ταστιέρας.Συγκόλληση ταστιέρας.

Διαμόρφωση καβαλάρη.Διαμόρφωση καβαλάρη.

Φιλέτα στην πλάτη.Φιλέτα στην πλάτη.

Ενίσχυση καράουλου.Ενίσχυση καράουλου.

Βερνίκωμα.Βερνίκωμα.

Βερνίκωμα.Βερνίκωμα.

Βερνίκωμα.Βερνίκωμα.

Τελικό αποτέλεσμα.Τελικό αποτέλεσμα.

Λεπτομέρεια.Λεπτομέρεια.

Λεπτομέρεια.Λεπτομέρεια.

Λεπτομέρεια.Λεπτομέρεια.

Για την επισκευή του οργάνου χρησιμοποιήθηκε η κόλλα:

  • Titebond

Ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν:

  • Έλατο και φλαμούρι για τα εσωτερικά του σκάφους
  • Ινδικός παλίσανδρος για τον καβαλάρη
  • Μαόνι στην ενίσχυση του καράουλου

Το βερνίκι έγινε με γομαλάκα.